• Montažne kuće HRAST MONT
 • Panonska bb, 22 305 Stari Banovci
 • +381 60 300 6256

ISO 14001 standard

ISO 14001 standard, Hrast Mont montažne kuće, Banovci, SrbijaISO 14001 standard, sistem upravljanja zaštitom životne sredine, garantuje da je vaše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine.
ISO 14001 standard pomaže organizacijama da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.

Takođe, tamo gde se primenjuje standard ISO 14001, znači da su identifikovani značajni aspekti uticaja organizacije na životnu sredinu, kao i da se obavlja praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu.

Primena ISO 14001

Uspostavljena primena serije standarda ISO 14000 i sertifikat ISO 14001 podrazmevaju da su:

 • uspostavljeni politika i ciljevi zaštite životne sredine
 • uspostavljene dokumentovane procedure za primenu EMS sistema
 • izvršeno vrednovanje uticaja aspekata životne sredine
 • utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama
 • utvđren plan za reagovanje u vanrednim situacijama
 • u primeni interne provere kojima se utrđuju primena i efektivnost sistema
ISO 14001 standard Srbija primenjuje, prema donetim zakonskim propisima za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom. Od organizacija se zahteva da imaju plan upravljanja otpadom i otpad predaju ovlašćenim operaterima za prikupljanje i tretman otpada.

Plan upravljanja otpadom

Uspostavite ciljeve zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom. Zaštita životne sredine – ISO 14001 standard i vaši ciljevi poslovanja, mogu da obuhvate:
 • Pravilno prikupljanje, razvrstavanje i predaju otpada
 • Primenu otpada za ponovno korišćenje ili reciklažu
 • Preduzimanje malih koraka za ostvarenje ušteda energije
 • Smanjenje upotrebe papira
 • Smanjenje potrošnje vode
 • Predaju elektronskog i drugog otpada ovlašćenom operaterima
 • Korišćenje komposta kada je moguće
 • Poštovanje zakonom propisanih mera za zaštitu životne sredine

PDF Download Icon NAŠ ISO 14001 SERTIFIKAT


Copyright © 2016 ProBiz All rights reserved.