• Montažne kuće HRAST MONT
 • Panonska bb, 22 305 Stari Banovci
 • +381 60 300 6256

ISO 9001 standard

ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, Hrast Mont, Banovci - Beograd, SrbijaISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. ISO 9001 serije standard se sastoji od:

 • ISO 9000 – Osnove i rečnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi
 • ISO 9001 – Zahtevi: kriterijumi koji moraju da se ispune ukoliko želite da radite u skladu sa standardom i dobijete sertifikat.
 • IS0 9004 – Smernice za poboljšanje performansi: na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom one se koriste od strane višeg menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije uzimjuci u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.
ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje proizvode dosledno proizvodi (koji uključuju usluge), čime povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu

Prednosti implementacije ISO 9001:2008 standarda:
 • sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 • povećanje zadovoljstva klijenata,
 • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
 • mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

PDF Download Icon NAŠ ISO 9001 SERTIFIKAT


Copyright © 2016 ProBiz All rights reserved.