• Montažne kuće HRAST MONT
  • Panonska bb, 22 305 Stari Banovci
  • +381 60 300 6256

Prednosti montažnih kuća

Brzina gradnje
Za razliku od tradicionalnih kuća za koje je potrebno nekoliko meseci i godina, montažne kuće se podižu za nekoliko puta kraće vreme. Radnicima Hrast Monta je potrebno oko 12 do 14 nedelja da isporuče i montiraju montažnu kući na gotov temelj.

Niska cena
Prednosti montažnih kuća, Hrast Mont, Banovci - Beograd, SrbijaMontažne kuće su znatno jeftinije od klasičnih kuća iz više razloga:

  • manje građevinskog otpada
  • mogućnost reciklaže
  • manji trošak za radnu snagu
  • delovi kuće se proizvode u zatvorenim halama, pri čemu je moguća automatizacija i standardizacija nekih operacija (masovna produkcija)
  • vremenske neprilke ne utiču na tempo i kvalitet gradnje
Laka i stabilna konstrukcija, veći kvalitet materijala koji se ugrađuju
Za  montažne kuće se koriste najnoviji materijali koji imaju veći kvalitet pošto nauka na polju novih materijala napreduje i u njihov razvoj se ulažu velika sredstva

Velika energetsku efikasnost
Ovi materijali su veoma efikasni, imaju velika termička  izolaciona svojstva, štede energiju za  zagrevanje prostorija pošto je gubitak te energije mali, a energije se štedi i pri procesu proizvodnje montažnih kuća

Fleksibilnost u veličini i tipu
Montažne kuće mogu da se  prilagođavaju željama vlasnika, mogu da se nadograđuju i menjaju u toku gradnje, da se dodaju sobe, da se sobe lako pregrađuju ili razgrađuju što nije slučaj kod klasičnih kuća

Još jedna činjenica, koju ne treba zanemariti, je da kada se završi gradnja montažne kuće, vi dobijate gotov proizvod. Ne kuću bez fasade, ne kuću pod pločom, ne kuću sa završenom jednom sobom u koju ćete se useliti dok ne završite ostatak...

Montažna kuća je završena, funkcionalna kuća, i čitava vam je na raspolaganju od trenutka kada preuzmete ključeve.

Osam razloga zašto izabrati montažni tip gradnje za vaš dom

1. Ušteda vremena
Montažna izgradnja kuće štedi vaše vreme, ušteda je i do 50% od potrebnog vremena za izgradnju. Ovo se postiže samim načinom izgradnje koji se uz precizne proizvodne procese u potpunosti može vremenski isplanirati.

2. Ušteda novca
Manje vremena odlazi na dizajn, manje vremena za proizvodnju, a i sa ostalim smanjenim troškovima u mogućnosti ste da značajno uštedite. Dodatne koristi se ogledaju u unapređenju materijala izrade samih montažnih kuća, koje su sve modernije, savremenije i kvalitetnije. Na taj način se osigurava njihova sve veća dugotrajnost i manje novca za dodatna održavanja i ulaganja.

3. Smanjenje otpada
Savremeni dizajn, u kombinaciji sa modernim fabričkim procesima, CNC mašinama za precizno sečenje, usklađivanju i fiksiranje, kao i kontrolisano sušenje boja, sve to dovodi do dramatičnog smanjenja otpada u odnosu na tradicionalno građene objekte.

4. Poboljšanje kvaliteta
Proizvodnja montažnih objekata u kontrolisanim uslovima znači bolji kvalitet građe i manje nedostataka.Kada sve svi proizvodni procesi kvalitetno sprovedu, kao i sva potrebna testiranja pre isporuke, takav montažni objekat je u potpunosti spreman da se nađe u ulozi vašeg novog doma.
Prema mnogim istraživanjima, u budućnosti tradicionalne metode gradnje neće moći da sustignu standard kvaliteta koji se nameće u pogledu zahteva toplotnih performansi. Smatra se da će jedini način da se to postigne u budućnosti zapravo biti preko montažne gradnje.

5. Neutralisanje povreda na radu
Kada se proizvodnja i gradnja vrši u kontrolisanim uslovima i poštujući procedure, mogućnost povreda na radu i nesreća je sveden na minimum, a retko se dešava da se ranijim iskustvom eventualne nesreće ponove.

6. Jeftiniji procesa proizvodnje montažnih kuća u odnosu na druge vidove gradnje
Nove tehnologije koje se primenjuju u procesima izgradnje montažnih kuća, kako u mnogim drugim oblastima, tako i u ovoj, neminovno dovode do toga da će montažne kuće zauzeti značajnu konkurentnu prednost u oblasti građevinarstva.

7. Smanjenje zagađenja
Centralizovano mesto za rukovanje materijalom, skladištenje i ostali procesi dovode do smanjene emisije CO2. Takođe, korišćenje alternativnih materijala zahteva manje energije po kg mase, a postoji i mogućnost reciklaže.

8. Rad na "na licu mesta"

S' obzirom da se većina posla završava „na licu mesta“ postoji manja potreba za transportom radnika na i sa gradilišta. To svakako dovodi do bržeg obavljanja posla, olakšava postupak rada, smanjuje opterećenja onima koji rukovode celim postupkom gradnjei jedostavno predstavlja još jedan dobar razlog da montažna kuća bude vaš izbor.


Copyright © 2016 ProBiz All rights reserved.